works
 
homeprojects works biography groups texts contact

purfling

 

Instrumentation: amplified violin (1 contact microphone attached to the frog and 1 DPA violin microphone inserted through the f hole to the inside of the violin body), electronics

Durata: 10’30”

Premiere: March 10th, 2012, at Gävle Konserthus in Gävle, Sweden at the PUSH Festival, by violinist Karin Hellqvist and Malin Bång

Commission: IDKA in collaboration with Kulturrådet

Program note:
Varje delmoment under violinbyggarprocessen syftar till ett gemensamt mål – att skapa en violinklang som är så vacker och välbalanserad som möjligt. I purfling vill jag istället uppmärksamma de fascinerande klanger som redan pågår medan instrumentet konstrueras. Min metod var att ”som en fluga på väggen” observera aktiviteterna och spela in allt som pågick; från de bullriga och något brutala ljuden från trädfällningen till den fokuserade stämningen i violinmakarens ateljé där träet noggrant examineras, mäts, sågas och raspas. Violinen är vår guide genom processen, i en ständig interaktion med sin egen tillblivelse. För att lyssna till detaljerna i violinens sköra träklanger har en kontaktmikrofon placerats på stråkens frosch, och en liten mikrofon har placerats inne i resonanslådan.

Score: contact the composer