works
 
homeprojects works biography groups texts contact

arching

 

Instrumentation: amplified cello (1 contact microphone attached to the frog and one condenser microphone on stand) and amplified objects - wooden plank, saw, rasp, file, marker, hand (1 contact microphone attached to the wooden plank and one condenser microphone on stand), electronics

Durata: 10’

Premiere: Umeduo - percussionist Erika Öhman and cellist Karolina Öhman - at IDKA, Gävle on November 11th, 2013

Commission: Thomas Liljeholm, through the award ”Musikens Möjliggörare” by the Swedish Composers’ Society

Program note:
Arching utgörs av en dialog mellan cellon och de verktyg som byggde instrumentet. Att mejsla ut en brilliant och balanserad klang är det övergripande målet under hela instrumentbyggarprocessen. Men långt innan cellon är ett färdigt instrument generar den en mängd intrikata ljud som uppstår i mötet mellan trämaterialet och de noggrant utvalda verktygen. Målet har varit att fokusera på ljud från verktyg som används i processens olika skeden och utforska det breda spektrum av klanger och gester som möjliggörs när cellon interagerar med rörelser från sågar, raspar, hyvlar och håljärn.

Score: contact the composer